Zlatý věk a úpadek anime
Grek1
  Přednáška
Nara - So 15:00 - 16:00

Pokud navštěvujete diskusní fóra o anime, určitě jste se setkali s tvrzeními o zlatém věku anime. Datování tohoto fenoménu se liší a ani jednotliví pisatelé, kteří tento termín užívají, se na časovém určení neshodnou. Všichni takoví se ale shodnou na tom, že po onom zlatém věku nastupuje úpadek anime. Pokud chcete vědět, jak toto téma vidím já, a máte rádi statistiky, zavítejte na tuto přednášku.