Jak fanoušci mění tvář (nejenom) anime
Yami
  Přednáška
Meidži - Pá 17:00 - 18:00

Stále častěji se setkáváme s trendem, kdy fanoušci ovlivňují rozhodnutí autorů, co dál s příběhem. Během přednášky se podíváme, zda je to opravdu nový fenomén, jak daleko jsou fanoušci i autoři schopni zajít, jaký vliv a proč má takové jednání na podobu celých žánrů, a v neposlední řadě, zdali je to tak dobře.