Pravidla

Pravidla zde nejsou od toho, aby omezovala návštěvníky, ale aby zajistila hladký chod festivalu. Je proto nutné dodržovat několik základních pravidel.

 • Dodržujte platné zákony České republiky
 • NatsuCon a jeho organizátoři nejsou zodpovědni za osoby mladší 15 let.
 • Řiďte se pokyny organizátorů
 • Zdržujte se pouze v k tomu vymezených prostorách
 • Chovejte se tak, abyste neohrozili bezpečnost svou ani ostatních
 • Veškeré nehody a incidenty okamžitě nahlaste pořadatelům akce
 • Nekonzumujte ani nevnášejte do prostor akce alkohol (v místnosti občerstvením je povolena konzumace nápojů z nabídky)
 • Nepoškozujte jakékoli vybavení nacházející se v prostorách
 • Nepoužívejte zásuvky bez vědomí organizátorů
 • Za věci odložené v prostorách organizátoři neručí. Drahé věci na festivaly nepatří!
 • V prostorách festivalu je přísné zakázáno šířit autorským zákonem chráněné materiály, či jinak vědomě poškozovat autorský zákon.
 • Osoby pod vlivem omamných látek budou z prostor akce vyloučeny bez nároku na vrácení vstupného a stejně tak nebudou osoby v tomto stavu na akci vpuštěny
 • Vstup na akci si není možné vynutit. Organizátoři mají právo na akci návštěvníka nevpustit. V připadě již zaplacené vstupenky vám bude vráceno vstupné. Pokud osoba, které bylo předem komunikováno, že je na akci nežádoucí, přijde a zajistí si nebo se pokusí zajistit si vstup na akci, bude pokutována částkou 10 000 Kč a bude s okamžitou platností z akce odstraněna.

Zakoupením vstupenky souhlasíte s těmito pravidly. Noste vstupenku dle pokynů pořadatele. Znehodnocením či sundáním vstupenky se vstupenka stává neplatnou a pořadatel má právo návštěvníka vyloučit z prostor festivalu bez nároku na vrácení peněz. Stejné právo má pořadatel v případě porušení kteréhokoli z těchto pravidel. Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o vyloučení z akce nižším organizátorem, můžete se odvolat k hlavnímu organizátorovi, pokud to situace dovoluje. V případě hrubého porušení pravidel tento nárok zaniká.